"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2001

Zobacz wszystkie

Na Przystanku Historia w Krakowie prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz Zuzanna Kurtyka zainaugurowali 9 listopada 2018 r. wystawę pt. „Otwórzmy drzwi do wolności. Janusz Kurtyka 1960–2010”. Jej autorami są dr Cecylia Kuta i dr hab. Filip Musiał, dyrektor krakowskiego IPN.

Janusz był człowiekiem, który rozumiał i czuł dzieje Polski oraz to, czym jest wolność i niepodległość – mówił prezes IPN dr Jarosław Szarek. Przypomniał, że dokładnie sto lat temu nasi przodkowie otworzyli na dwie dekady drzwi do wolności, a później znów trzeba było te drzwi otwierać. – Janusz Kurtyka był jednym z nich. On z pokolenia Niezależnego Zrzeszenia Studentów otwierał te drzwi do naszej wolności, które coraz szerzej zaczęliśmy rozpychać po 1989 roku. Dzisiaj jesteśmy w wolnej i niepodległej Polsce, ale wiemy, że tą niepodległą Polskę musimy budować każdego dnia. Wolność jest w każdym z nas. W Januszu tej wolności było wiele.

Prezes IPN podkreślił, że w naszej historii zawsze jest grupa Polaków, którzy nigdy nie pogodzą się z niewolą i do niej należał Janusz Kurtyka. – Jego siłą było to, że był człowiekiem niepodległym, zakorzenionym w naszych dziejach – podkreślił dr Szarek. Przypomniał, że Janusz Kurtyka zajął się pokoleniem wyklętych i usuniętych z kart historii.

Myślę, że Janusz, gdyby tu był, byłby zadziwiony tą wystawą, bo był człowiekiem bardzo skromnym. Pamiętam, jak złościły go wszystkie próby umieszczenia w Biuletynie Informacyjnym IPN notatek o prezesie: co robił, gdzie był, gdzie pojechał. Bardzo to tępił. Nie lubił, jak się o nim pisało – podkreśliła Zuzanna Kurtyka.

Wystawa na krakowskim „Przystanku Historia” prezentuje postać tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezesa IPN. Został przedstawiony na tle najnowszej historii Polski jako istotny uczestnik debaty publicznej, skoncentrowanej na procesie wychodzenia z komunizmu i powinnościach państwa w tym zakresie. Historyk badający wieki średnie i dzieje najnowsze Polski, w latach 2000–2005 pełnił funkcję dyrektora Oddziału IPN w Krakowie, a później do 10 kwietnia 2010 r. – prezesa IPN.

Całość została wzbogacona o artefakty, które udostępniła rodzina Janusza Kurtyki oraz o materiały multimedialne, w tym filmy prezentujące postać prezesa IPN. Ekspozycję można będzie oglądać od 13 listopada do 31 stycznia 2019 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie, przy ul. Dunajewskiego 8 (wejście na rogu z ul. Garbarską).

Źródło: www.ipn.gov.pl
Fot.: www.ipn.gov.pl 

Nazwa wydarzenia nawiązuje do koncepcji Trójmorza, jednak celem organizatorów była szersza debata na temat politycznych i gospodarczych stosunków międzynarodowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Z tego powodu w poszczególnych panelach pojawiły się elementy wykraczające poza Trójmorze rozumiane jako współpracę gospodarczą krajów naszego regionu należących do Unii Europejskiej Poruszaliśmy między innymi kwestię kooperacji w obszarze bezpieczeństwa strategicznego, współpracy ekonomicznej z Ukrainą, problematykę współpracy atlantyckiej oraz przyszłość formatu 16+1.

Pierwszy główny panel był poświęcony polityce energetycznej państw Europy Środkowo-Wschodniej.Goście panelu – Paweł Musiałek z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert pl. oraz dr Tomasz Nałęcz z Instytutu im. Romana Rybarskiego – odpowiadali na pytania dotyczące realiów współpracy między państwami regionu oraz zagrożeń, jakie się pojawiają. Zdaniem naszych ekspertów państwa Trójmorza mogą w pewnych aspektach współpracować ze sobą w dziedzinie energetyki, nie należy jednak spodziewać się w tym obszarze spektakularnych projektów. Przede wszystkim wszystkie państwa oprócz Polski na pierwszym miejscu myślą nie o bezpieczeństwie, a o czynnikach finansowych.

Drugi panel poświęcony był bezpieczeństwu strategicznemu. Poprowadził go Paweł Kurtyka. Gośćmi panelu byli były wiceminister obrony narodowej, prof. Romuald Szeremietiew, ekspert do spraw uzbrojenia i przedstawiciel Zakładów Mechanicznych Tarnów SA. Adam Henczeroraz Bastian Bochmann – współpracownik ds. Niemiec Instytutu Romana Rybarskiego.Zdaniem prof. Szeremietiewa, nie należy lekceważyć zagrożenia ze strony Rosji, która coraz głośniej mówi o idei budowy stronnictwa politycznego od Moskwy do Lizbony, zwłaszcza w kontekście zagrożenia destabilizacją na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Zagrożenie ze strony wschodniego sąsiada ma wpływ na polityki krajów tworzących Trójmorze.

Ostatni panel główny poświęcony był współpracy ekonomicznej w regionie. Poprowadził go Piotr Celiński z Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber. Panelistami byli dr Mariusz Patey – Dyrektor Instytutu im. Romana Rybarskiego, dr Sławomir Mentzen – wiceprezes partii Wolność oraz drEugeniusz Bilonożko. przedstawiciel Uniwersytetu Kijowskiego.Paneliści zgodnie stwierdzili, że z powodu słabości gospodarek państw regionu ich współpraca nie może być alternatywą dla współpracy gospodarczej poszczególnych państw z Niemcami.

Kolejnym punktem programu były panele szczegółowe. Dr Michał Lubina opowiadał o stosunkach pomiędzy Chinami a Rosją. Szczególnie istotne są relacje w trójkącie Chiny-Rosja-USA. Mecenas Jacek Zimmer przedstawił stan obecny i perspektywy liberalizacji rynku energii w Polsce. Dariusz Materniak opowiadał o stosunkach polsko – ukraińskich.Prof. Andrzej Bryk mówił o perspektywie współpracy USA z państwami Trójmorza w kontekście obecnej sytuacji politycznej w Stanach Zjednoczonych.

Współpraca w formacie Trójmorza może przynieść pozytywne efekty, ale będą to raczej efekty o ograniczonej skali, ponieważ gospodarczy układ sił decyduje o zorientowaniu państw regionu na Niemcy. Powodzenie Trójmorza zależy przede wszystkim od profesjonalizmu polityków, urzędników i dyplomatów, uwzględniania specyfiki potencjalnych sojuszników oraz unikania wrażenia, że jest to porozumienie wymierzone przeciwko jedności Unii Europejskiej.

Wydarzenie odbyło się 17 marca 2018 roku w Qubus Hotel w Krakowie. 

Fundacja im. Janusza Kurtyki zaprasza do udziału w warszawskiej Nocy Muzeów w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki.
W ramach tegorocznej edycji przewidziane są takie wydarzenia jak:

  • Wystawa pamiątek związanych z Januszem Kurtyką
  • Prezentacja enigmy i warsztaty szyfrowania
  • wystawa o Cichociemnych
  • Pokaz broni wyborowej jednostki GROM
  • escape room
  • zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych
  • konkursy z nagrodami
  • pokazy filmów

Natomiast o godzinie 21.30 odbędzie się współorganizowane przez Fundację spotkanie poświęcone Januszowi Kurtyce - patronowi Fundacji, w którym udział wezmą: prof. Jan Żaryn, dr Zbigniew Nawrocki, dr Wojciech Frazik. Prowadzącymi spotkanie będą: Zuzanna Kurtyka - Przewodniczący Rady Fundacji oraz Paweł Kurtyka - Prezes Fundacji. Tematem spotkania będzie wspomnienie Janusza Kurtyki na tle historii rozwoju IPN. Spotkanie oraz pozostałe wydarzenia odbędą się w Przystanku Historia Centrum Edukacyjne IPN przy ul.Marszałkowskiej  21/25 w Warszawie w Noc Muzeów w godzinach 19.00 - 01.00 z dnia 20/21 maja 2017 roku. 

 

 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:                 Adres do korespondencji:

ul. Wysłouchów 4/20           Ul. Rakowiecka 37
30-611 Kraków                      02-521 Warszawa

tel: +48 667 374 761

kontakty e-mail:

Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl

Wiceprezes ds. projektowych: projekty@fundacjakurtyki.pl

Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Kierownik ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne