Zobacz wszystkie

Przy Bibliotece im. Janusza Kurtyki i siedzibie Fundacji realizowany jest jeden z jej kluczowych projektów: "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej- na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce".

Celem głównym projektu jest stworzenie miejsca dyskusji i edukacji obywatelskiej, łączącego aspekty nauki, kultury i twórczej płaszczyzny dla działań organizacji pozarządowych, wchodzących w skład tytułowego Klastra, a więc Fundacji im. Janusza Kurtyki oraz nieformalnych partnerów zadania: Fundacji dla Rzeczypospolitej i Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej . Projekt zakłada tworzenie i animowanie przestrzeni:

  • konferencyjnej,

w której odbywają się spotkania, wykłady, konferencje i inne wydarzenia;

  • kulturalnej,

poprzez utworzenie Biblioteki im. Janusza Kurtyki i umiejscowienie jej w kontekście powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych;

  • naukowej,

poprzez stworzenie I etapu placówki naukowo-dydaktycznej, działającej przy Bibliotece;

  • pozarządowej,

poprzez zapewnienia miejsca rozwoju i synergii dla organizacji Klastra.

Kluczowe w przedstawionej powyżej koncepcji jest połączenie tych aspektów w sposób, pozwalający na uzyskanie efektu synergii.

Biblioteka im. Janusza Kurtyki

Biblioteka stworzona została na podstawie wyjątkowego księgozbioru prof. Janusza Kurtyki, obejmującego książki z zakresu historii średniowiecza i XX.w, zawierającego ponadto pozycje kulturoznawcze, religioznawcze, skany źródeł dotyczących Kresów, archiwalne egzemplarze prasy z lat 80. czy pozycje dotyczące historii regionalnej. Uzupełniana o najnowsze tytuły z zakresu historii średniowiecza i historii najnowszej, stanowi kompletną propozycję, wyczerpującą potrzeby badaczy i amatorów mediewistyki i historii najnowszej, odpowiadając tym samym na brak takiego miejsca w całej Polsce. Stanowi to także odpowiedź na potrzebę animacji studiów nad polską historią najnowszą. Poprzez fizyczne usytuowanie w ramach Muzeum Żołnierzy Wyklętych, biblioteka otwarta została na zwiedzających, zapraszając w swoje progi osoby, pragnące pogłębić tematykę poznaną podczas zwiedzania ekspozycji. Biblioteka przyjęła wyjątkową formułę miejsca otwartego, łączącego klasyczną przestrzeń biblioteczną z salę audiowizualną i czytelnią, organizowaną w formie przestrzeni kawiarnianej. Formuła ta ma otworzyć Klaster na szersze grono osób, zachęcając je do pracy i spędzania wolnego czasu.

Wydarzenia

Miejsce ożywiane jest seriami spotkań, wykładów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, których celem jest poszerzenie wiedzy, dotyczącej zarówno aspektów współczesnych życia publicznego w jego wymiarze gospodarczym, kulturalnym i politycznym jak i wątków związanych z pamięcią zbiorową i przeszłością, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby opracowania metod prezentacji polskiej interpretacji historii na zachodzie. Spotkania mają na celu zarówno edukację jak i zachętę do angażowania się w życie publiczne. Są jednocześnie szansą na wciągnięcie szerszej publiczności w działalność Klastra, wspierając jego pozostałe elementy.

W chwili obecnej Fundacja proponuje wydarzenia w trzech cyklach tematycznych oraz wydarzenia rodzące się spontanicznie, z potrzeby podjęcia konkretnego, ważnego tematu. Proponowanie cykle tematyczne to:

  • Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?

Organizowana przez Fundację im. Janusza Kurtyki seria debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości oraz opracowanie konkretnych recept w tym zakresie. Debaty podejmują problematykę stosunków polsko-żydowskich, polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich.

            

  • #KulturawBiJK

#KulturawBiJK to cykl wydarzeń,, których wspólnym mianownikiem jest tematyka, związana z kulturą. Znajdą się wśród nich koncerty, spektakle, wieczory autorskie i dyskusje o artystach i utworach.

  • Dookoła świata polityki - cykl debat o politycznych antypodach

W cyklu dyskusji z udziałem ekspertów organizatorzy, Fundacja dla Rzeczypospolitej, chcą zwrócić uwagę na problemy społeczno-polityczne dalekich państw i regionów, które równoprawnie uczestniczą w debacie nad globalnymi problemami i inicjatywami. Pomimo różnych uwarunkowań historycznych i kulturowych, wiedza o ich doświadczeniach może być również wartościowa dla polskiego społeczeństwa, dając szerszą perspektywę na sprawy krajowe i zaangażowanie obywatelskie.

Placówka naukowo-dydaktyczna

W odpowiedzi na potrzebę promocji polskiej nauki poza granicami kraju i przygotowania metod i kompetencji do obrony polskiego imienia, Biblioteka stanowić będzie zaplecze dla powstania placówki naukowo-dydaktycznej.

Wsparcie organizacji Klastra

Dodatkowo, na zapleczu Klastra funkcjonują animujące go organizacje. Zadanie stanowi więc jednocześnie odpowiedź na potrzebę wzmocnienia ich poprzez zapewnienie miejsce funkcjonowania ciał statutowych, spotkań i wymiany doświadczenia. 

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

f

 

Patron

Professor Janusz Kurtyka The Foundation’s Patron Janusz Kurtyka was born on August 13, 1960 in Kraków, Poland. He was a historian specializing in the Middle Ages and contemporary history. His interest in medieval studies was primarily concerned with genealogy, social elites, power structures and border regions.

In contemporary history, his work focused especially on the problems facing the anti-Communist opposition movement. In the 1980s he became involved in anti-Communist activities in Poland, particularly in the activities of the independent students’ union known as the NZS (Niezależne Zrzeszenie Studentów). Professor Kurtyka delivered lectures for the Underground Jagiellonian University, the Cardinal Stefan Wyszyński Christian Workers’ University at Mistrzejowice, the State Higher Vocational School (State Higher School of Eastern Europe) at Przemyśl, and the Ignatianum Jesuit University of Philosophy and Education, Kraków. He was an associate of the Institute of History of the Polish Academy of Sciences and the Kraków branch of the Institute of National Remembrance. In 2005-2010 he was President of the Institute of National Remembrance and served in this offi ce until his death.

Professor Kurtyka helped to launch research on the history of the anti-Communist resistance movement in Poland after the Second World War. He was committed to the campaign to establish March 1 (the anniversary of the murder of activists of the Fourth Central Board of the Freedom and Independence in 1951) as the National Day of Remembrance for the Indomitable Soldiers. He cooperated with President Lech Kaczyński in drafting the bill for the establishment of this national day of remembrance. The choice of the date was his original idea, and he was one of the pioneers of the campaign in 2009. These endeavors were successful, and the Parliament of the Republic of Poland passed the bill in 2011. Professor Kurtyka also initiated the work of the Investigative Division of the Institute for the accountability of the Communist perpetrators for their crimes. He advocated the de-communization process of public space (streets, squares, monuments), and bringing to light the names of public fi gures who had cooperated with the Communist secret police and denounced other people.

He received several national decorations: the Commander’s Cross and Star of the Order of Polonia Restituta (2009), the Grand Cross of the Order of Polonia Restituta (2010, posthumously), the Custodian of National Memory Award (2010, posthumously), the Cross of Freedom and Solidarity (2015, posthumously) and the Ukrainian Order of Merit (2007). He died on April 10, 2010 in the Smolensk plane crash in Russia, in which the Polish government aircraft carrying the Polish delegation to commemorate the 70th Anniversary of the Katyn Massacre crashed, killing all on board. The incident occurred right next to the site of the Massacre, the destination to which the passengers were fl ying to pay tribute to the victims of Katyn.

Contact

Register address                     Mailing address

ul. Wysłouchów 4/20           Ul. Rakowiecka 37
30-611 Kraków                      02-521 Warszawa

tel: +48 667 374 761

e-mail contacts:

President of the Board: prezes@fundacjakurtyki.pl

Vice-president for projects: projekty@fundacjakurtyki.pl

Vice-president for resarch: nauka@fundacjakurtyki.pl

Promotion Manager: media@fundacjakurtyki.pl

Bank account number:
SWIFT BPKOPLPW 46 1020 3378 0000 1702 0303 3305

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne