Zobacz wszystkie

Przy Bibliotece im. Janusza Kurtyki i siedzibie Fundacji realizowany jest jeden z jej kluczowych projektów: "Klaster Pozarządowy dla Rzeczypospolitej- na styku nauki, kultury i edukacji obywatelskiej. Nowe miejsce debaty o Polsce".

Celem głównym projektu jest stworzenie miejsca dyskusji i edukacji obywatelskiej, łączącego aspekty nauki, kultury i twórczej płaszczyzny dla działań organizacji pozarządowych, wchodzących w skład tytułowego Klastra, a więc Fundacji im. Janusza Kurtyki oraz nieformalnych partnerów zadania: Fundacji dla Rzeczypospolitej i Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej . Projekt zakłada tworzenie i animowanie przestrzeni:

  • konferencyjnej,

w której odbywają się spotkania, wykłady, konferencje i inne wydarzenia;

  • kulturalnej,

poprzez utworzenie Biblioteki im. Janusza Kurtyki i umiejscowienie jej w kontekście powstającego Muzeum Żołnierzy Wyklętych;

  • naukowej,

poprzez stworzenie I etapu placówki naukowo-dydaktycznej, działającej przy Bibliotece;

  • pozarządowej,

poprzez zapewnienia miejsca rozwoju i synergii dla organizacji Klastra.

Kluczowe w przedstawionej powyżej koncepcji jest połączenie tych aspektów w sposób, pozwalający na uzyskanie efektu synergii.

Biblioteka im. Janusza Kurtyki

Biblioteka stworzona została na podstawie wyjątkowego księgozbioru prof. Janusza Kurtyki, obejmującego książki z zakresu historii średniowiecza i XX.w, zawierającego ponadto pozycje kulturoznawcze, religioznawcze, skany źródeł dotyczących Kresów, archiwalne egzemplarze prasy z lat 80. czy pozycje dotyczące historii regionalnej. Uzupełniana o najnowsze tytuły z zakresu historii średniowiecza i historii najnowszej, stanowi kompletną propozycję, wyczerpującą potrzeby badaczy i amatorów mediewistyki i historii najnowszej, odpowiadając tym samym na brak takiego miejsca w całej Polsce. Stanowi to także odpowiedź na potrzebę animacji studiów nad polską historią najnowszą. Poprzez fizyczne usytuowanie w ramach Muzeum Żołnierzy Wyklętych, biblioteka otwarta została na zwiedzających, zapraszając w swoje progi osoby, pragnące pogłębić tematykę poznaną podczas zwiedzania ekspozycji. Biblioteka przyjęła wyjątkową formułę miejsca otwartego, łączącego klasyczną przestrzeń biblioteczną z salę audiowizualną i czytelnią, organizowaną w formie przestrzeni kawiarnianej. Formuła ta ma otworzyć Klaster na szersze grono osób, zachęcając je do pracy i spędzania wolnego czasu.

Wydarzenia

Miejsce ożywiane jest seriami spotkań, wykładów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, których celem jest poszerzenie wiedzy, dotyczącej zarówno aspektów współczesnych życia publicznego w jego wymiarze gospodarczym, kulturalnym i politycznym jak i wątków związanych z pamięcią zbiorową i przeszłością, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby opracowania metod prezentacji polskiej interpretacji historii na zachodzie. Spotkania mają na celu zarówno edukację jak i zachętę do angażowania się w życie publiczne. Są jednocześnie szansą na wciągnięcie szerszej publiczności w działalność Klastra, wspierając jego pozostałe elementy.

W chwili obecnej Fundacja proponuje wydarzenia w trzech cyklach tematycznych oraz wydarzenia rodzące się spontanicznie, z potrzeby podjęcia konkretnego, ważnego tematu. Proponowanie cykle tematyczne to:

  • Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości?

Organizowana przez Fundację im. Janusza Kurtyki seria debat, mających na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie węzłowych zagadnień, związanych ze stosunkami międzynarodowymi w kontekście różnie interpretowanej przeszłości oraz opracowanie konkretnych recept w tym zakresie. Debaty podejmują problematykę stosunków polsko-żydowskich, polsko-ukraińskich, polsko-rosyjskich i polsko-niemieckich.

            

  • #KulturawBiJK

#KulturawBiJK to cykl wydarzeń,, których wspólnym mianownikiem jest tematyka, związana z kulturą. Znajdą się wśród nich koncerty, spektakle, wieczory autorskie i dyskusje o artystach i utworach.

  • Dookoła świata polityki - cykl debat o politycznych antypodach

W cyklu dyskusji z udziałem ekspertów organizatorzy, Fundacja dla Rzeczypospolitej, chcą zwrócić uwagę na problemy społeczno-polityczne dalekich państw i regionów, które równoprawnie uczestniczą w debacie nad globalnymi problemami i inicjatywami. Pomimo różnych uwarunkowań historycznych i kulturowych, wiedza o ich doświadczeniach może być również wartościowa dla polskiego społeczeństwa, dając szerszą perspektywę na sprawy krajowe i zaangażowanie obywatelskie.

Placówka naukowo-dydaktyczna

W odpowiedzi na potrzebę promocji polskiej nauki poza granicami kraju i przygotowania metod i kompetencji do obrony polskiego imienia, Biblioteka stanowić będzie zaplecze dla powstania placówki naukowo-dydaktycznej.

Wsparcie organizacji Klastra

Dodatkowo, na zapleczu Klastra funkcjonują animujące go organizacje. Zadanie stanowi więc jednocześnie odpowiedź na potrzebę wzmocnienia ich poprzez zapewnienie miejsce funkcjonowania ciał statutowych, spotkań i wymiany doświadczenia. 

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

f

 

Patron

Janusz Marek Kurtyka – born in August 13, 1960 in Cracow, died on April 10, 2010 in Smolensk - Polish historian, mediator,  PhD of the humanities. In the years 2005 - 2010 President of the Institute of National Remembrance.

Janusz Kurtyka was one of the first researchers who  scientifically took up the subject of the Cursed Soldiers, the author of the History Papers of the WiN - a scientific journal, which before the founding of the Institute of National Remembrance  had been one of the key platforms for transferring knowledge about the post-war, anti-Communist underground in the Polish People’s Republic

At the time of its presidency, National Rememberance Institute made a strategic breakthrough in the  narration about Polish modern history or the systematic research of the communist  intelligence in opposition circles and the history of the anti-communist underground. After his death, the civic initiatives flourished as part of the celebration of the National Day of Remembrance of Cursed Soldiers on March 1. The initiators of its establishment had been the President of Poland Lech Kaczyński and the President of IPN Janusz Kurtyka.

Award winner of: Cross of the Great Order of the Rebirth of Poland, Commander Cross with the Star of the Order of the Rebirth of Poland, Cross of Freedom and Solidarity, Order of Merit for Ukraine III class. Winner of the National Custody Award and numerous scientific awards.

Contact

Register address                     Contact address

ul. Wysłouchów 4/20           Ul. Rakowiecka 37
30-611 Kraków                      02-521 Warszawa

tel: +48 667 374 761

e-mail contacts:

President of the Board: prezes@fundacjakurtyki.pl

Vice-president for projects: projekty@fundacjakurtyki.pl

Vice-president for resarch: nauka@fundacjakurtyki.pl

Promotion Manager: media@fundacjakurtyki.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne