"Jesteśmy krytykowani, bo tematy, które podejmujemy, budzą skrajne emocje."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Polakom wciąż brak odwagi, by prezentować na zewnątrz swoją wizję historii."
Janusz Kurtyka, 1 IV 2009

"Jesteśmy ludźmi wolnymi, więc zachowujmy się jak ludzie wolni, a nie jak niewolnicy."
Janusz Kurtyka, 27 X 2011

Zobacz wszystkie

Zespół Fundacji

Aleksander Podgórny - Kierownik ds. promocji

Aleksander Podgórny - absolwent politologii w Akademii Ignatianum w Krakowie (mgr) oraz Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, obecnie Kierownik ds. Promocji Fundacji im. Janusza Kurtyki. Wieloletni działacz Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej i Social Media Manager tej organizacji, Redaktor oraz Social Media Manager portalu Kresy.pl oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Współorganizator krakowskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych od 2012 r., a także Krakowskich Marszów Rotmistrza upamiętniających postać Witolda Pileckiego. Pasjonat historii polskiego podziemia niepodległościowego, szczególnie odłamu narodowego oraz historii lotnictwa. Interesuje go także współczesna polityka i aspekty bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Łukasz Płoski - Koordynator projektów strategicznych

Łukasz Płoski - urodzony w 1991 r., prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego zajmujący się zawodowo obsługą prawną i marketingową projektów e-commerce w prywatnym przedsiębiorstwie oraz wdrożeniami prawnymi z zakresu prawa e-commerce i prawa ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wieloletni działacz Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej z rozległym doświadczeniem organizatorskim. W ramach działalności w Stowarzyszeniu koordynator siedmiu projektów, w tym łódzkich edycji ogólnopolskiej akcji Namioty Wyklętych”, przez rok prezes oddziału łódzkiego Stowarzyszenia. W Fundacji zajmuje się przygotowaniem dokumentacji i koordynacją projektów strategicznych

Jan Ciećkowski - Koordynator ds. opracowania materiałów

Jan Ciećkowski - ur. 8 IX 1987 r w Pile. Absolwent Wydziału  Historycznego  Uniwersytetu  im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu. Na kierunkach o specjalności nauczycielska oraz archiwistyka. Były członek Klubu Gazety Polskiej w Poznaniu. 

Zainteresowania naukowe: historia XX wieku, socjologia, filozofia, prawo, politologia, ekonomia, medioznastwo, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, origami i kultura Japonii.

 

Patron

Janusz Marek Kurtyka - ur. 13 sierpnia 1960 r. w Krakowie, zginął 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku - polski historyk, mediewista, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2005 - 2010 Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka był jednym z pierwszych badaczy, którzy naukowo podjęli temat Żołnierzy Wyklętych, twórcą Zeszytów Historycznych WiN-u - periodyku naukowego, który przed powstaniem IPN stanowił jedną z kluczowych platform przekazywania wiedzy dotyczącej powojennego podziemia antykomunistycznego w PRL.

Za czasów jego prezesury w IPN dokonał się strategiczny przełom w narracji o polskiej historii najnowszej. Poddano systemowym badaniom naukowym agenturę komunistyczną w środowiskach opozycyjnych i dzieje podziemia antykomunistycznego co, już po jego śmierci, zaowocowało rozkwitem inicjatyw obywatelskich w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca. Inicjatorami jego ustanowienia byli Prezydent RP Lech Kaczyński i Prezes IPN Janusz Kurtyka.

Kawaler odznaczeń państwowych: Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Wolności i Solidarności, Orderu Zasługi dla Ukrainy III klasy. Laureat Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej oraz licznych nagród naukowych.

 

Dane kontaktowe

Adres rejestrowy:                 Adres do korespondencji:

ul. Wysłouchów 4/20           Ul. Rakowiecka 37
30-611 Kraków                      02-521 Warszawa

tel: +48 667 374 761

kontakty e-mail:

Prezes Zarządu: prezes@fundacjakurtyki.pl

Wiceprezes ds. projektowych: projekty@fundacjakurtyki.pl

Wiceprezes ds. naukowych: nauka@fundacjakurtyki.pl

Kierownik ds. promocji: media@fundacjakurtyki.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja im. Janusza Kurtyki
projekt i wykonanie Studio graficzne